TV GONIČ: GHOSTS (BBC1)

Britanci su majstori jednostavnih ideja. Sitkom baziran na kući s duhovima u koju se doseljava mladi par koji je nasledio istu. U čemu je fora (koju do sada nismo videli)? U tome što duhovi potiču iz različitih epoha i u tome što samo ona, naslednica, može da ih vidi i čuje.

Na ovaj način omogućen je praktično perpetomobilan komični mehanizam serije koji kontinuirano može da se bazira na socijalnim i svim ostalim razlikama među samim duhovima i njihovom poimanju stvarnosti i potonjem sukobljavanju iste sa stvarnom stvarnošću, kao i na činjenici da to što su vidljivi samo jednoj živoj osobi otvara dalja vrata komičnim situacijama.

Međutim, Britanci ne bi bili velemajstori, kada bi ostali na tome. Oni su na ovoj, formalno ne mnogo drugačijoj glumačko-autorskoj tvorevini kakve su naše Kursadžije, kroz biografije duhova i otkrivanja kako su završili tu gde su, Ghosts učinili često dirljivim i melanholičnim bavljenjem smislom života, naročito u kontekstu neminovne i glupe smrti. Opsednutost (najstarijeg duha) pećinskog čoveka Mesecom mami suze koliko i neiskazana homo-romansa engleskog majora ili groteskni nesporazum koji je doveo do pesnikove smrti.

Ghosts neprekidno demonstrira da je proizvod autorstva svojih izvođača kroz to da svi imaju ravnopravno mesto u priči usled čega su svi likovi podjednako zanimljivi i zabavni. Flešbekovi su skoro uvek i satirični osvrti na britansku istoriju dok u sadašnjosti komedija sukobljava aktuelne navike modernih Britanaca sa onim davno iščezlim.

MMG SERTIFIKAT NAJBOLJE SERIJE 2020.

One thought on “TV GONIČ: GHOSTS (BBC1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: